CONTACT INFORMATION

Thien Y Equipment And Technology Joint Stock Company

Add: 168 Kim giang Alley, Dai Kim Ward Hoang Mai District, Hanoi CT
Tel: 043.640.8792 Fax: 043.640.8804
Email: info@thienycorp.vn Website: https://thienycorp.vn

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Thiên Ý

Đ/C: Ngõ 168 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Đ/T: 0243.640.8792 Fax: 0243.640.8804
Email: info@thienycorp.vn   –   Website: https://thienycorp.vn

Suggestion box: