ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ THIÊN Ý

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Thiên Ý

Đ/C:Ngõ 168 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Đ/T: 0243.640.8792 Fax: 0243.640.8804
Email: info@thienycorp.vn Website: https://thienycorp.vn

Thien Y equipment and technology Joint Stock Company

Add: 168, Kim Giang Alley, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, Hanoi CT
Tel: 0243.640.8792 Fax: 0243.640.8804
Email: info@thienycorp.vn Website: https://thienycorp.vn

Hòm thư góp ý: