Lĩnh vực hoạt động:

Các ngành nghề kinh doanh chính:

  • Đầu tư BĐS,
  • Thiết kế M&E, PCCC
  • Nhà máy Sản xuất, lắp ráp
  • Xây lắp M&E

Thi công các công trình: hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống M&E, PCCC thuộc các dự án Bất động sản, Nhà máy xí nghiệp, Trụ sở cơ quan… Công ty chúng tôi có hàng trăm kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ là các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam đang làm việc trực tiếp, gián tiếp toàn thời gian tại Nhà thầu.

Đặc biệt nhất là tình hình tài chính mạnh với hàng trăm tỷ giá trị hạn mức tín dụng do các Ngân hàng cung cấp cho nhà thầu cùng với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại và mô hình quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả.